Úvod

LAboratórium TVOrivého MYslenia, LaTvoMy, priestor pre hľadanie sa, učenie sa, búranie predsudkov a spoluprácu.

Prečo laboratórium? 

V reálnom živote máme zriedkakedy príležitosť na opakovanie udalostí, podobne ako v športovom zápase. 

V laboratórnych podmienkach, na tréningu ale môžeme opakovať rôzne situácie a natrénovať rôzne zručnosti, ktoré môžu uľahčiť "prežitie" v každodennom  živote. 

Tieto stránky slúžia na ukladanie a modifikovanie informácií pre LAboratórium TVOorivého MYslenia (LATVOMY), ktoré nie sú dosť všeobecné, aby sa ukladali na Wikipédiu, a zároveň nemajú charakter denníka.

Slúžia pre podporu kolektívnej tvorivej spolupráce pri hľadaní a formovaní spoločných vízií, pre učenie sa a precvičovanie technológií diskutovaných na denníku, blogu LAboratória TVorivého MYslenia.

Offline dialóg - diskusia je na linke http://groups.google.com/group/latvomy, pripadne latvomy@googlegroups.com.

Kurz Učiaca sa komunita na Ľudovej univerzite http://utopia.sk/liferay/web/ludova-univerzita/uciaca-sa-komunita.

Priestorom pre osobné stretnutia sú dialógy v Kaviarni Olympia v Bratislave 
    Poznámky:
  • Od decembra 2012 kaviaren Olympia bola pre nas nepristupna. Dialogy dialógy občanov pokračujú každú stredu od 17:00 v Komunitnom Centre Generácií (KGC) v YMCA Bratislava, Karpatská 2, 1. poschodie KGC č. dverí 142
  • pondelkovy "nahodny" format sa zatial neosvedcil
  • v "zimnom" semestri 2012  sa stredajsiemu "menej nahodnemu" formatu celkom darilo --> videozapisnice  

Vstup voľný. Bez registrácie. Občerstvenie si hradí každý sám.

Pravidelnosť - každý pondelok stretnutie od 17:00 v kaviarni
Olympia
, na Kollárovom námestí v budove Novej Scény.
Náhoda - nevieme kto príde, nevieme o čom sa bude hovoriť
Konsenzus - nahráva sa a vysiela sa cez internet len ak každý súhlasí
Sloboda - o 17:30 môže každý v minúte navrhnúť úvodnú tému
Demokracia -"Násilie väčšiny" - hlasovanie o úvodnej téme
Dialóg - žiadne uzávery, žiadne presvedčovanie
Aby rozhovor mohol viesť k lepšiemu, a/alebo hlbšiemu poznaniu, mal by každý účastník spĺňať tieto podmienky:
- mal by mať vlastný názor na tému rozhovoru, ktorý je schopný zdôvodniť;
- mal by byť schopný tento názor jasne a zrozumiteľne vysloviť;
- mal by byť ochotný počúvať aj názory a argumenty druhých a mal by byť otvorený prípadnej zmene názoru.


V stredu ten istý scenár, ale úvodná téma bude dopredu známa. Návrhy tém, ktoré by ste chceli predniesť, pošlite na adresu dialogobcanov@googlegroups.com
Ak bude tém viac, tému na nasledovny týžeň si zvolia účastníci. 
Ďalšie podrobnosti nájdete na linke http://dialogynaolympe.latvomy.info/ 

Život je sled jedinečných premiér (Zdena Skokňová)

Nikdy neľutujme tie zameškané, plnými dúškami užívajme tie aktuálne a tvorivo sa pripravujme na ti budúce. (jozovasko)

O hocičo sa snažíme, máme len dve možnosti:

  1. alebo uspejeme
  2. alebo získame skúsenosti

Projects CRM Documents