Úvod‎ > ‎Aktívni občania‎ > ‎

Hľadáme východisko

K všeobecne spravodlivému, optimálne fungujúcemu systému sa môžeme približovať aj snahou o priamu demokraciu.
Základným nástrojom priamej demokracie je referendum, všeľudové hlasovanie v pravidelných optimálne častých termínoch, prípadne podľa aktuálnej potreby. 

Existuje viac metód približovania sa k priamej demokracii :
 • referendum vyvolané petíciou
  • treba min. 350000 signatárov petície a min. 1 mil. účastníkov referenda, aby bolo platné
 • založením strany s jediným programom:
  • Zmeniť ústavu tak, aby ústavu museli schváliť oprávnení voliči referendom s nulovým kvórom
   • treba min 15000 (podla zakona len 100000) signatárov petície, 15000 euro kauciu, aspoň 1,2 mil. voličov, aby získala ústavnú väčšinu
  • Tento variant ma nasledovné riziká:
   • zvoleni poslanci "zabudnú" prečo boli zvolení
    • súčasná legislatíva nemôže zabrániť, ani včas potrestať takéto "zabúdanie"
   • nájdenie toho nášho spoločného ekvivalentu "Gándhí-ho soli", ktorý je vlastný viac ako 1, 2 mil. ľuďom - oprávneným voličom. Chce to len nájsť spoločnú "Moju voľbu" 
  • Pokiaľ podobná strana s jediným programom nedosiahne ústavnú väčšinu a nesplní svoj jediný cieľ, dovtedy to bude len prieskum verejnej mienky. Takáto šanca sa opakuje u nás každé 4 roky, teda okrem výnimočných mimoriadnych volieb.

Súčasná situácia pripomína Hlavu XXII
    Súčasný volebný zákon neurčuje minimálne kvórum. To znamená, že stačí v zmysle osvedčeného - rozdeľuj a panuj - rozhádať a znechutiť väčšinu voličov, aby nešli k voľbám. Potom už stačí len malá skupinka prívržencov hociktorej z etablovaných strán, aby si zvolila svojich poslancov a dala im bianko šek na všetko, na 4 roky, teda okrem výnimočných mimoriadnych volieb.

Alebo zvolíme menšie zlo a potom sa čudujeme, alebo nevolíme a potom sa zasa čudujeme. Niektorí, sa radšej odsťahujú, ak môžu.
Pripadne sa môžeme pokúsiť založiť vlastnú stranu (alebo aspoň chodiť pravidelne stranu ;-))

 Hrubý náčrt návrhu základných princípov jednoúčelovej strany:
 • každý signatár iniciačnej petície môže zaplatiť jednorázový členský príspevok min. 1 EUR a môže dať súhlas k losovaniu za kandidátov, alebo za dobrovoľníka administratívneho aparátu strany
 • členské príspevky sú určené hlavne na kauciu - vstupenku do volieb
 • zo všetkých, ktorí dali súhlas sa vylosuje 150 kandidátov na volebnú listinu
 • nevyhnutný dobrovoľnícky administratívny aparát môže byť tiež losovaný a/alebo volený na dobu určitú
 • všetky rozhodnutia, ako aj personálne obsadenia musia prejsť interným referendom všetkých signatárov iniciačnej petície.
Doplnkové info http://blog.latvomy.info/2011/10/stranu-alebo-radsej-na-stranu.html

Veľmi rád budem rozvíjať tieto úvahy aj spoločne - s ľuďmi, ktorí sa dopracovali k obdobnému riešeniu otázky 4.pádu (slovenskej gramatiky) ohľadom pravidelných aj mimoriadnych volieb.
Podstránky (1): Moja voľba
Comments