Úvod‎ > ‎

O LaTvoMy

LAboratórium TVOriveho MYslenia, LaTvoMy, chce vytvárať priestor pre hľadanie sa, učenie sa, búranie predsudkov a spoluprácu.

Čo je cieleným výstupným produktom LaTvoMy?
vytváranie priestoru pre aktívne a tvorivo spolupracujúce skupiny jedinečných individualít, neustále zdokonaľujúcich účinnosť a efektívnosť svojich spoločných, ale aj individuálnych aktivít podporou:
  • kreativity - tvorivosti
  • tvorivého dialógu
  • búrania predsudkov
  • komunikácie
  • zdielania skúseností

Čo to môže priniesť a komu?
Myšlienka LaTvoMy bola inšpirovaná knihou Peter M. Senge  Pátá disciplína. "Teorie a praxe učící se organizace".
Stránky LaTvoMy odzrkadlujú stav procesu hľadania sa. Pomáha zhromažďovať, ukladať a usporiadavať informácie a skúsenosti v priebehu hľadania svojho poslania.
Stránky LaTvoMy zatiaľ odzrkadľujú najmä moje osobne skúsenosti, ktoré ale boli ovplyvnené mnohými ľuďmi, s ktorými som komunikoval priamo, alebo nepriamo. Som pripravený spolupracovať s každým, komu sú tieto myšlienky blízke, a rozhodne sa spolupracovať priamo v rámci projektu LaTvoMy, prípadne v ľubovolnej inej spoločnej oblasti.
Priebeh vývoja procesu hľadania sa a mojich osobnych uvah je zachyteny na blogu blog.latvomy.info 

LaTvoMy môže slúžiť aj na inšpiráciu pre iných "hľadajúcich sa" a napomáhať  v hľadaní podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa chcú vzájomne inšpirovať, vzdelávať a spolupracovať.
LaTvoMy je otvorené pre informácie a skúsenosti všetkých, ktorí majú záujem nezištne zdielať svoje skúsenosti a inšpirovať iných.

Blog dialogynaolympe.latvomy.info zachytáva vyvoj praktickej spolupráce a komunikácie ľudí, ako aj skúsenosti z overovania rôznych komunikačných technológií podporujúcich tvorivú spoluprácu ľudí.
Comments