Fablab

Historickým dňom pre vznikanie priestorov tvorivého myslenia inšpirovaných myšlienkou FabLab na Slovensku je 26.9.2014. 

Myšlienka LAaboratória TVOrivého MYslenia - LATVOMY vznikla na základe knižky Peter M. Senge "Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace". Inšpiráciou pre názov bola úvaha, že v reálnom živote má človek zriedkakedy príležitosť na “opravný termín” a preto je dobré pripravovať sa na určité situácie, ktoré môže život priniesť v laboratórnych podmienkach.

Po vzhliadnutí informácie http://fab.cba.mit.edu/about/faq/ a konkrétnych príkladoch v Rakúsku http://www.happylab.at/, v Maďarsku http://fablabbudapest.com/  a o snažení sa v Ćechách http://fleq.cz/, som sa rozhodol pokúsiť sa o také niečo aj na Slovensku. 
Rýchlo som ale pochopil, že je to vlastne technologická charita a filantropia.  

Koncom roka 2013 ale téma FabLab inšpirovala viacerých ľudí a vytvoril som aspoň FB stránku www.facebook.com/fablabslovakia

a dotazník pre záujemcov FabLab Fan Klubu 


Filozofia fablab je založená na prevádzkovaní dielní, kde sú verejne prístupné rôzne nástroje. Za presne stanovených podmienok môžu ľudia prenajať strojový čas týchto nástrojov a realizovať v týchto dielňach svoje nápady, zhmotňovať svoje sny. 
Pokiaľ sú ochotní zverejniť svoj pracovný návod, nástroje môžu používať bezplatne/výhodnejšie. V opačnom prípade zaplatia bežnú cenu za strojový čas. Materiál si môžu doniesť svoj, prípadne si kúpiť v dielni.
Prax prevádzkovaných dielní ukazuje, že tieto dielne vytvárajú priestor pre rozvoj tak technickej, ako aj umeleckej tvorivosti.
Z filozofie fablab vyplýva, že z princípu nemôže byť zárobková. Je to vlastne charitatívna organizácia vytvárajúca priestor pre rozvoj technickej aj umeleckej tvorivosti a realizáciu "open source" hardvéru. Môže byť prostriedkom pre odkrývanie a rozvoj nekonečného ľudského tvorivého potenciálu. 

Strucne a jasne stranky o mini fablabe. Skusenosti s rozbiehanim a s vybavenim dielne v garazi s plochou 18 m2. Proste super FabLab kucharka (v naglictine) je na stranke http://www.minifablab.nl/ ;-)Dalsie linky:

fablab berlin

Reklama:
Podstránky (1): fablab-v1
Comments