Fablab‎ > ‎

fablab-v1

Hľadám podobne zmýšľajúce osoby pre zriadenie a prevádzkovanie rôznych dielní inšpirovaných filozofiou fablab:
 • rozvíjanie tvorivosti (nie len) deti aj prostredníctvom starých remesiel a zručností v kombinácii s najmodernejšími technológiami
  • zámočníckej,
  • stolárskej,
  • krajčirskej
  • jemnomechanicko - elektronickej dielne,
 • dielne pre počítačový návrh a realizáciu pomocou počítačom riadených strojov (CNC, 3D tlač, ...)
V týchto priestoroch by mohli byť vytvorené podmienky aj pre ďalšie tematicky blízke aktivity:
 • poskytovanie masáží invalidným masérom,
 • stála výstava vedeckých hračiek http://www.vedeckahracka.sk/ , ktoré by sa mohli v tých dielňach aj vyrábať
 • pravidelná živá knižnica
 • predajňa lacného textilu pre znevýhodnené skupiny ľudí
 • vrátane produktov technicko umeleckých aktivít v daných priestoroch.
 • ...
Ďalšou formou využitia priestorov je aj komunitné vzdelávanie, napríklad aj v oblastiach:
 • finančnej gramotnosti,
 • eticko morláneho vzdelávania aj s cieľom resocializácie znevýhodnených skupín ľudí( psychohygiena, rozvoj tvorivých schopnosti)

Navrhované aktivity sa dajú samozrejme realizovať v rôzne situovaných priestoroch, ktorých by spájala filozofia fablab.


Pilotným projektom je sociologický experiment s resocializáciou bezdomovcov - bývalých remeselníkov, odborníkov. S týmto ľuďmi chceme overiť možnosť resocializácie malej 5 člennej samoorganizujúcej sa skupiny odborníkov, z ktorých sa v budúcnosti môžu vyprofilovať nie len budúci odborný personál takéhoto zariadenia, ale aj budúci finanční,  investiční aj organizační manažéri.
Pre týchto ľudí sme ubytovanie a pôžičku na prvú splátku. Vďaka tomu sa mohli resocializovať a ľahšie si nájsť prácu. 

Tento projekt je momentálne v "spiacom" stave. Z celého projektu sme sa dostali len k zabezpečeniu ubytovania pre 5 bezdomovcov v zimnom obdobi 22.9.2011 - 22.1.2012.  Zo siedmich ľudí, ktori mali moznost vyuzit tuto prilezitost, dvaja tuto prilezitost vyuzili ako odrazovy mostik. Vdaka ubytovaniu si nasli pracu a  vďaka tomu sa mohli osamostatnit a platit si najom samostatne.
Po vycerpani financii na ubytovanie sa ostatni vratili na ulicu :-(

Členmi organizačného výboru sú:


Zámer projektu:
 • Poskytovať priestor, nástroje a materiál na realizáciu technických aj umeleckých nápadov, ktoré môžu prispievať aj k obnoveniu zručnosti a pracovných návykov. Zisk z predaja výrobkov vyrobených v takomto zariadení môže prispievať aj  k zlepšeniu kvality života aj tejto komunity.
 • Priestor zadarmo.
 • Nástroje budu poskytované bezplatne, v prípade, ak autor zverejní návod vyhotovenia.
 • Nástroje budu poskytované za úhradu (energia, opotrebovanie, amortizácia,) ak nie je ochotný zverejniť návod na realizáciu svojho produktu.
 • Materiál je možné zakúpiť na mieste, alebo doniesť svoj.
 • Ovládanie nástrojov:
  • Pre samoštúdium budú k dispozícii inštruktážne filmy a príručky za aktívnej asistencie dobrovoľníkov.
  • V prípade, že záujemca potrebuje zaškoliť, môže si zaplatiť školenie
  • V prípade, že záujemca sa nedokáže naučiť samostatne ovládať nástroj,  môže si zaplatiť vykonanie prace odbornou obsluhou

 Zapojenie dobrovoľníkov

 • Jozef Vasko informatik, dobrovolnik 52 ,
 • Zdena Skoknova žurnalista, dobrovolnicka 54,
 • Estera Simonakova dobrovolnicka (psyhohygiena) 57,

Cieľové skupiny:

Cieľovou skupinou v budúcnosti bude každý, kto ma nejaký tvorivý nápad, ale nemá technické, finančné ani priestorové podmienky na realizáciu svojich nápadov.
Cieľovou skupinou pre začiatok sú 5 ľudia, odborníci, ktorí boli predtým než sa stali súčasťou projektu bez prace a strechy nad hlavou.

Úvodný projekt ma za ciel vytvoriť podmienky pre resocializáciu týchto ľudí. Skúsenosti s touto skupinou budú dokumentované v rámci pilotného projektu pre opakovane použitie ďalšími občanmi.

Ďalšou cieľovou skupinou je široká verejnosť, pre ktorú vytvoríme priestor aj pre pravidelné vzdelávanie aj v témach:
 • finančná gramotnosť,
 • predajné zručnosti,
 • komunikačné zručnosti
 • princípy učiacej sa komunity,

Očakávané výsledky a prínos projektu pre cieľové skupiny a okolie
 • resocializácia
 • finančná gramotnosť
 • revitalizácia a zdokonalovanie odborných zručností
 • komunikačne zručnosti
 • zručnosti tímovej spolupráce

Konkrétne aktivity, ktoré sú súčasťou projektu

(súčasný stav, rozpracovanosť projektu, nasledujúce kroky v realizácii, spôsob medializácie svojich aktivít, iné informácie, ktoré považujete za dôležité)
 • ziskanie priestorov
 • poskytovanie prenajatých priestorov
 • aktivna cinnost dobrovolnikov
 • zapojenie ubytovanych vsetkych uvedenych cinnosti
 • elektronicky zaznam dolezitych udalosti a
 • ich zverejnovanie na internete

Harmonogram
Začiatok realizácie
21.9.2011 zaplatenie nájmu pre ubytovanie 5 dobrovolníkov
22.9.2011 nastahovanie dobrovolnikov
22.1.2012 pozastavenie projektu na neurcitu dobu

Partneri projektu
Uveďte partnera/ov projektu

miestna samosprava, urad prace

www.utopia.sk
www.regiony.sk

Výhodiská projektu


Záber je môžno široký, ale ide nám hlavne o overenie a potvrdenie nasledovných životných skrúseností
 • každý človek je súčasne dobrý aj zlý, zavisí najmä od podmienok, ktoré vlastnosti majú väčší priestor pre rozvoj
 • ak ľudom robíme dobre, možno mi nebudú nám robiť zle.
 • sme radi, keď môžeme pomôcť tomu, kto vie, v čom mu môžeme pomôcť. Kto nevie, môžeme s ním spoločne porozmýšlať.
 • nie len ľudská hlúpost je nekonečná, ale aj ľudská tvorivosť. Tvorivosť je prirodzenou vlastnosťou každého, minimálne vo forme zdravého sedliackeho rozumu.
 • každý človek sa správa tak, ako sa mu zdá v danej chvíli a daného objemu informácii a skúseností čo najoptimálnejšie. V dávnejších dobách zmeny prebiehali pomalšie a počas jedného života stačilo prijať len pár “optimálnych rozhodnutí”. Dnes musíme svoje správanie optimalizovať každú chvíľu.
 • najdolezitejsou komunikacnou metodou je milióny rokov osvedčená a vrodena schopnost komunikovat tvarou v tvar v kruhu. Ostatne umele komunikacne metody (pismo, celuloid rozhlas, tv, internet, ... ) mozu zefektivnit dohodu pre osobne stretnutie, ako aj pripravu na osobne stretnutie, ale v ziadnom pripade nahradit.

Comments