rozhovor-FF-2011-jul


Kultúrni kreatívci


Existuje skupina, ktorú americkí vedci pomenovali “kultúrni kreatívci”. Dnes sú už nielen v zámorí, ale i v celej Európe, vrátane Maďarska. Chceli by vytvoriť niečo iné, nový svetový názor, novú kultúru a nové hodnoty. Zhovárali sme sa s Frigyesom Fogelom, ktorý svojimi dokumentárnymi filmami rozširuje  svetonázor kultúrnych kreatívcov (KK).

Kto sú kultúrni kreatívci?

- Existuje mnoho mylných predstáv o tejto téme.  Skôr by som odpovedal na otázku: kto NIE sú KK? Nie sú hnutie, ani organizácia, nemajú nič spoločné s politikou. Toto je globálny fenomén, od Ameriky cez Európu až po Japonsko.  Môj priateľ Peter Takats, s ktorým spolupracujeme, definoval kultúrnych kreatívcov takto: "Kultúrni kreatívci hľadajú nové cesty vo všetkých spoločenských oblastiach.  Také, kde sú aktívnymi účastníkmi a ktorých procesy môžu aktívne usmerňovať.  Nie je náhoda, že v širokej základni občianskych hnutí súčasnosti, keď ľudia berú kontrolu svojho vlastného osudu do svojich rúk, nachádzame tvrdé tvorivé jadro kultúrnych kreatívcov.  Súčasný moderný človek vyznávajúci takéto hodnoty chce byť aktívnym tvorcom a správcom svojho osudu -  to je ich krédo.  Preto je pochopiteľné aj to, že títo ľudia sú stále menej spokojní s tým, čo ponúkali demokratické spoločenské systémy na konci XX. storočia a ponúkajú aj v súčasnosti.  A tak sa pomerne so zvyšovaním ich počtu , resp.  posilňovaním ich aktivity postupne rozbiehali také iniciatívy, ktoré sú zamerané na ďalší rozvoj súčasného demokratického systému."

Ako vznikol ten názov?

- Paul H. Ray,  sociológ, a Sherry Ruth Anderson, psychologička, pracovali 13 rokov na prieskume v USA a počas tejto doby sa opýtali viac ako 100.000 amerických občanov,  vytvorili viac než 100 pracovných skupín na posúdenie, toho, v akom pomere v spoločnosti sú v Spojených štátoch prítomné doteraz obvyklé, alebo doteraz známe -  modernistické  a tradíciu uznávajúce, alebo republikánske a demokratické - skupíny. Vyhodnotenie dát prieskumu priniesol šokujúci výsledok, že popri dvoch obvyklých skupinách existuje ešte aj mimoriadne veľká a doteraz neznáma skupina v Spojených štátoch, ktorá sa považuje za samostatnú a nezávislú od všeobecne známej kultúry, alebo za odseparovanú skupinu.  Na otázku, koľko je vlastne takých ľudí dostali výskumní pracovníci takú ohromujúcu odpoveď: viac ako 50 miliónov ľudí, patrí do tejto, autormi kultúrnymi kreatívcami zvanej  skupiny, čo presahuje 25%! americkej populácie. Preto pomenovali štúdiu trefným názvom "Kultúrni Kreatívci - Ako 50 miliónov ľudí zmení svet" ("The Cultural Creatives - How 50 milion People Are Changing te World" (New York, Harmony Books, 2000 okt.) Dnes je tento počet asi tak 85. miliónov v USA a 150 miliónov v Európe.

Aký spôsob myslenia charakterizuje kultúrnych kreatívcov?

- Autori spomínanej štúdie poukazujú na to, ako vyrástli - z hnutí vzniknutých zo sociálnych nespokojností a duchovných, psychologických hnutí v  60-ych rokoch - také skupiny, ktoré tvoria dnes kultúrnych kreatívcov.  Súčasne sa snažili čo najpresnejšie definovať charakteristické vlastnosti tejto skupiny.  Kľúčovou vlastnosťou týchto ľudí je to, že všetci si myslia, že sú osamelí.  Respondenti takmer bez výnimky majú pocit, že v ich okolí nikto nerozmýšľa podobne ako oni, a pretože samozrejme v tlači a médiách kontrolovaných mocou je o tejto oblasti zakázané hovoriť - aby zdanie osamelosti mohli nejaký čas udržiavať - tento pocit média a prostredie neustále posilňujú.  Samozrejme, že týchto ľudí už môže byť ťažké oklamať takýmito trikmi, pretože oni by chceli pochopiť svet a jeho procesy prostredníctvom svojho rozmýšľania, tradičné reklamné a marketingové techniky ich nemôžu ovplyvniť v takej miere, ako ostatných ľudí, preto že podľa prieskumu ich jednoznačne odmietajú, a pociťujú to ako hrubý zásah do ich životov a považujú to za útok proti osobnej slobode.

S akými otázkami sa zaoberajú títo ľudia?

- Radi  by videli súvislosti prebiehajúcich javov vo svete v celom svojom rozsahu, čiže od začiatku do konca presne vedieť, aký proces a prečo prebiehal.  Radi by vedeli, čo je v skutočnosti v skrytých pozadiach a dôvodoch zverejnených káuz, čiže čo je skutočná pravda. Žijú veľmi vážny a mimoriadne intenzívny vnútorný život, a na ten vnútorný život kladú veľmi veľký dôraz.  Vytvorili, alebo by chceli vytvoriť novú formu duchovnej mysle,  svätosti, alebo posvätných vecí. Táto nová sviatosť nie je nič iné ako tá ich snaha, aby svoj osobný rozvoj dali do služieb iným t.j. do služieb duchovného sveta.  Ďalším základným princípom týchto ľudí je, aby ich reči boli v súlade s tým, čo chcú dosiahnuť vo svojom živote.  Samozrejme, autori popísali aj mnoho iných charakteristík, ktoré môže ktokoľvek prečítať, koho tá téma zaujme hlbšie.

Čo môžu zmeniť kultúrni kreatívci?

- Prvé a najdôležitejšie je, aby si nikto nemyslel, že je sám, že len on rozmýšľa ináč. Zvlášť teraz, keď vznikla novšia štúdia v súvislosti s touto témou, už nie len o kultúrnych kreatívcoch, ale hovorí o novej "kreatívnej triede”.  To mi dáva dôvod k mimoriadne vážnej nádeji, v súvislosti s tou novou budúcnosťou, ktorú som načrtol.  Zvlášť ak k týmto číslam pridáme aj tie, ktoré určili prieskumy pre Európu vytvorené následne po americkom prieskume.  Na základe toho sme oprávnení predpokladať, že v Európe žije 80 až 90 miliónov takých ľudí, ktorí pre svoje povedomie a životný štýl môžu byť klasifikovaní ako kultúrni kreatívci.

Sú už viditelné stopy “aktivity” kultúrnych kreatívcov?

- Nárast tohto civilného sektora počas posledných 10 až 15 rokov bol explozívny a aktivita a činnosť ľudí v tejto oblasti neuveriteľne narástla. Táto občianska sféra, zase vyvára taký obraz sveta, ktorý doteraz ešte vôbec neexistoval.  Dalo by sa povedať, že začal proces, počas ktorého tie práva a povinnosti, ktoré v priebehu dejín preberali vždy vlády, prevezme postupne stále viac a viac civilistov, obyvateľov a nimi vytvorené organizácie. Civilisti, občania začínajú organizovať seba, začnú vytvárať organizácie a komunity a tie vzájomne prepoja, aby nimi rozpoznané hodnoty uskutočnili  vo svete zaviedli ich aj do každodenného života. To znamená, že sa začal proces vytvárania nových foriem budúcnosti a aj prevzatia moci, napriek všetkému úsiliu súčasnej moci. Tento proces vytvára praktickú možnosť k tomu, aby si ľudia mohli vytvoriť vnútorné aj vonkajšie väzby s takou autentickou bytosťou, ktorá pred niekoľkými rokmi viedla k úplne novému pojmu, pred pár rokmi ešte úplne neznámej forme podnikania: k objaveniu sociálnych podnikateľov.  Sú to ľudia, ktorí popri vytváraní tradičnej podnikateľskej kvality vytvárajú podnikateľskú nadhodnotu, nie v podnikateľskej a ekonomickej oblasti, ale v spoločenskej sfére.  Inými slovami, sociálne podnikanie nie je nič iné, ako skutočnosť, že časť podnikateľov už dosiahol takú úroveň vedomia, že snažia sa spojiť svoje duchovné hodnoty so svojou každodennou prácou.  Jedná sa o nových svetoobčanov, ktorí sa neznechutili vidiac náznaky chaosu a kolapsu, ale vidia v nich tie skvelé možnosti, ktoré človeku na zemi v doterajších dejinách ešte nikdy neboli dané.

Aj vy používate spoločenské siete, rovnako ako iné skupiny, môžeme vás nájsť aj na Facebooku. Prečo považujete za dôležitú vašu účasť na týchto médiách?

- Podľa môjho názoru, musím dosiahnuť ten bodu zvratu, ktorá pospája veľké množstvo kultúrnych kreatívcov, aby si uvedomili, že nie sú sami, a reprezentujú určujúcu  epochu meniacu silu. To je dôvod, prečo považujem za užitočné možnosti, ktoré ponúka internet, ale sieť používam len ako užitočný nástroj, a nie na schovávanie sa a zanedbávanie osobných ľudských vzťahov  a spoločenských kontaktov, ktoré sú vlastne podstatou.

Viac reči je o tom aj v medzinárodnom dokumentárnom filme (v súčasnosti v angličtine) CulturalCreatives.CC., na ktorom som pracoval jeden a pol roka.  Film bol pozvaný na jesenný filmový festival v Kanade a niekoľko európskych kongresov.


Na tvojej webstránke som čítal, že ak sa niekto stane podporovateľom, môže vidieť aj iný obsah, ako len tí ktorí sa "len" registrovali.  Cieľom je v podstate vytvorenie súkromného "komunitného webu" ? Alebo sa stane návštevník členom komunitného webu už po zaregistrovaní?


- Tento web existuje vyše dvoch rokov. Ten film, ktorým sa ten celý príbeh začal, bolo treba nejakým spôsobom dostať k ľuďom.  Keď sme vytvorili prvý film o kultúrnych kreatívcoch, svojim amatérskym spôsobom som vytvoril stránky, na jeho voľné šírenie v sieti. Vtedy ma vyhľadalo viac ľudí ponúkajúc pomoc, aby poskytli profesionálny rámec pre maďarský film. Vyhľadalo ma viac neuveriteľne nadšených, nesebeckých mladých ľudí, a do dnešného dňa pomáhajú v mojej práci.  Maďarské a nové medzinárodné webové stránky (medzinárodné stránky nového celovečerného dokumentárneho filmu) chvália prácu Toro Gegely-a, ktorý zadarmo venoval dlhé týždne svojho života, aby vytvoril vhodnú platformu pre moje práce.  Aj on je skutočný KK. Keďže stránka je pre prvé maďaské krátke filmy,  nie je výslovne komunitný web. Na to je Facebook, atď. Nemáme centralizáciu, každý môže prevádzkovať toľko KK stránok, alebo písať blogy, koľko sa mu chce. Systém podporovateľov sme urobili preto, lebo celý projekt som financoval sám (s výnimkou konkrétneho daru, ktorý umožnil natáčanie v Švajčiarskej Ita Wegman klinike (Umenie liečenia, krátky film, kulturaliskreativok.cc/filmek) A aj preto, lebo človek sa snaží pochopiteľne nájsť podporovateľov.

Čo si myslíš o takom rozmachu spoločenských sietí?  Podľa Teba, aké bude mať následky, to, že inernet tak prevládol?

 - Je možné a nutné rozumne používať vymoženosti ponúkané súčasnou technikou, ale ako som už spomenul vyššie, je dôležité nestratiť sa v neosobnom klamlivom svete elektroniky, na čo je mnoho príkladov.  Múdro sa pripravme na dni, keď súčasný "starý" systém nahradí nový.  Veľkou otázkou je, či nás bude dosť, či budeme dosť pripravený na dni, keď to všetko nastane.  Mnohí na tom pracujeme, a nesmieme si dať nahovoriť, že súčasný systém je najlepší, a že je zreformovateľný. To hovoria tí, ktorí chcú do posledných chvíľ profitovať z tohto neľudského systému. Ale to nie je pravda  a mnohí  už mnoho rokov vytvárajú nový svet na  rôznych geografických miestach, na čo presnejšie poukazuje môj najnovší medzinárodný celovečerný dokument s názvom: Cultural Creatives 1.0. THE  (R)EVOLUTION.
Preklad maďarského článku na str. 51-55 bezplatného offline komunitného média magazínu smmag.eu http://smmag.eu/magazin-letoltes/2011-06.pdf.
Preložil jozovasko v spolupráci s priateľmi.
Spoločenská stránka Kultúrnych Kreatívcov v slovenčine na Facebook-u
http://www.facebook.com/Kulturni.Kreativci

Tento článok môžete volne šíriť, či už plný text, či len linku. Ak mi dáte vedieť o linke, kde ho zverejnili, rád ju umiestnim na stránke  FF-2011-jul-links
Podstránky (1): FF-2011-jul-links
Comments