Jedným z vedľajších produktov protestov gorila začiatkom roka  2012, okrem vzniku mnohých samoorganizujúcich sa skupín aktívnych občanov, je aj "dvojpetícia". 
Mal som tu česť spolupodielať sa pri jej vzniku. Neustále hľadáme ďalších aktívnych občanov, ktorí sa chcú spolupodielať aj na zbieraní podpisov a následne pri informovaní ďalších občanov. Podľa súčasnej legislatívy, potrebujeme osloviť viac ako 2 mil. občanov, aby sme zistili právne relevantnú odpoveď spoluobčanov na otázky v petícii. Pokiaľ nepríde k referendu 50% oprávnených voličov, bude to len prieskum verejnej mienky.

Ċ
Jozo Vasko,
21. 5. 2012, 5:05