Živá knižnica

Metóda Živých kníh vytvára priestor pre neformálny rozhovor medzi čitateľmi - nástupcami väčšinovej populácie a knihami - zástupcami znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Knihy rozprávajú svoje príbehy, životné osudy a čitatelia majú možnosť sa opýtať na veci, ktoré ich vždy zaujímali a predstavovali stereotypy a predsudky v nich zakorenené.

Čo je Živá knižnica ?

Medzinárodná stánka http://humanlibrary.org

Kde a kedy si to môžete vyskúšať?
 • Komunitne Centrum Generacii KGC 22.6.2012 poobede 

 • Kultúrne Centrum MLYNY

  http://kc.mlynska.sk

  v spolupráci s www.iuventa.sk ,  www.utopia.sk a www.regiony.sk


  POZÝVA DO ŽIVEJ KNIŽNICE


  štvrtok 24. novembra 2011 od 17:00 do 18:30 hod.

   

  Metóda Živých kníh vytvára priestor na neformálny rozhovor medzi

  čitateľmi - zástupcami väčšinovej populácie

  a

  knihami - zástupcami znevýhodnených skupín.


  Ľudia-Knihy rozprávajú svoje príbehy, životné osudy a čitatelia majú možnosť sa pýtať na veci, ktoré ich zaujímajú a na fenomény, ktoré predstavujú stereotypy a predsudky v nich zakorenené.

  S kým sa môžete zoznámiť a osobne sa porozprávať :

  Zuzana,  nerómka žijúca s Rómom

  Maruša, adaptovaná Rómka v nerómskej rodine

  Wisam, cudzinec z Iraku

  Vlado, bezdomovec, predajca Nota Bene


  Do kultúrneho centra na Mlynoch v Bratislave sa dostanete nasledovne:

  Je to konečná zastávka autobusov 31, 39 a 139, Cintorín Slávičie údolie.

  Odtiaľ treba prejsť pešo cestou hore smerom k Átriovým domom ku spodnej vrátnici.

  KC je na Bloku T. Treba prejsť pred vrátnicou ďalej a vstupuje sa z bočného vchodu, nie cez vrátnicu.


  Ďalšie info: www.latvomy.info/zk


Videa z dalších podujatíŽivá knižnica - Zdravý životný štýlŽivá knižnica so Žabkami

Život ma naučil Dalšie sivisiace linky :
http://www.metoo.sk/myvideo/play/a2fb4d554ff30b516b2a3604e0245414

Comments